Algemene voorwaarden

Algemenen voorwarden voor zaken en levering van het bedrijf

K & K Petfood GmbH
Ackerstrasse 4
19348 Perleberg
Deutschland
onderstaand K & K Petfood GmbH genoemd

Kadasterrechtbank: Amtsgericht Neuruppin – HRB 6104
USt-Id-nr.: DE219612131
BTW-nr.: NL823642501B01
Veterinair-vergunningsnr.: DE 12070002613
Beherende vennoot: Thomas Telaar, Pieter C. Maat 

Stand: 25 juni 2014

§ 1 Algemeen

1. Die K & K Petfood GmbH biedt voer voor honden en katten via de website www.vriesvoer.nl aan. De volgende algemene voorwaarden zijn voor zakenrelaties tussen K & K Petfood GmbH en de consument geldig.

2. Consumenten in de zin van deze algemene voorwaarden zijn natuurlijke personen, die de rechtsgeldige zakenrelatie voor een doel aangaan, dat noch hun bedrijfsmatige noch hun zelfstandige beroepsmatige bezigheid aangerend kan worden.

3. Partijen in de zin van deze voorwaarden zijn de K & K Petfood GmbH samen met de consument.

4. Individuele reglementen hebben voorrang voor deze algemene voorwaarden. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden worden niet in het contract opgenomen, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk bevestigd wordt.

§ 2 Sluiting van het contract

1. De presentatie van de producten op de website www.vriesvoer.nl van de K & K Petfood GmbH vertegenwoordigt geen aanbod in rechtszinnen, maar slechts een oproep gericht aan de consument om een aanbod rechtens aan te dragen. De bestelde producten kunnen vanwege technisch afhankelijke presentatiemogelijkheden minimaal van de online getoonde producten afwijken, het kan daarbij vooral om kleurverschillen gaan.

2. De order kan schriftelijk, per fax, per mail of via het online formulier op de website door de consument voldaan worden. De order van de consument vertegenwoordigt een bindend aanbod voor de sluiting van een koopcontract wat betreft de bestelde producten. Door op ‘KOPEN’ in het kader van de bestelvoortgang op de website www.vriesvoer.nl te klikken, geeft de consument een bindend aanbod voor de aankoop van de producten, die in de winkelwagen geplaatst werden.

De K & K Petfood GmbH zal de toegang tot de order van de consument onmiddellijk per fax of mail bevestigen. De bevestiging tot toegang vertegenwoordigt nog geen bindende acceptatie van de bestelling. Het koopcontract is nog niet door de bevestiging van de bestelling afgesloten maar pas met het verzenden van een bevestiging van een levering of de levering van de producten zelf.

De aanname van een telefonische bestelling vertegenwoordigt, tenzij niets anders is afgesproken, geen bindende acceptatie van de K & K Petfood GmbH.

3. De K & K Petfood GmbH heeft het recht het contract aanbod, dat in de bestelling is inbegrepen, binnen twee weken te accepteren. Bij een bestelling via elektronische kanalen heeft de K & K Petfood GmbH het recht de bestelling binnen vijf werkdagen na ontvangst door hun te accepteren. Een levering van de bestelde producten binnen hetzelfde tijdsbestek door K & K Petfood GmbH komt een acceptatie gelijk.

De K & K Petfood GmbH heeft het recht de acceptatie van de bestelling – bijvoorbeeld na het toetsen van de kredietwaardigheid van de consument – te weigeren.

4. Indien de consument de producten via elektronische kanalen bestelt, worden de ordergegevens door de K & K Petfood GmbH opgeslagen. De consument ontvangt de rechtsgeldige inbegrepen algemene voorwarden na sluiting van het contract per mail.

§ 3 Eigendomsvoorbehoud en aftreding

1. Bij consumenten houdt de K & K Petfood GmbH het eigendom van de producten tot de volledige betaling van de koopprijs.

2. Bij gedrag van de consument dat voor contractbreuk staat, vooral bij betalingsuitstel, bij foute informatie over de kredietwaardigheid van de consument of als over het bezit van de koper een juridische regeling of faillissement geopend werd, heeft de K & K Petfood GmbH het recht om van het contract af te treden en de producten uit het contract te eisen.

§ 4 Vergoeding

1. De aangegeven prijs is bindend. In de prijs is de wettelijke omzetbelasting inbegrepen. De koopprijzen op de website www.vriesvoer.nl zijn prijzen in EURO en van de consument in EURO te betalen.

2. Bij afsluitingen van contracten op afstand ontstaan bijkomende verzendkosten volgens § 5 van deze algemene voorwaarden.

3. De consument heeft alleen dan recht op een compensatie als zijn vorderingen rechtmatig vastgesteld zijn, geaccepteerd zijn en door de K & K Petfood GmbH niet ontkend werden. Het recht van de koper op compensatie met contractueel en verdere aanspraken uit de oprichting of afsluiting van deze contractrelatie blijft hiervan onaangetast. De consument kan een recht op aanhouding alleen dan uitoefenen als zijn vorderingen op dezelfde contractrelatie gebaseerd zijn.

§ 5 Betalingsmogelijkheden en verzendkosten

1. De consument kan de prijs per vooruitbetaling (bankoverschrijving binnen- of buitenland), met PayPal, met creditcard (AMEX en MAESTRO) evenals per rekening via IDeal voldoen. De K & K Petfood GmbH houdt het recht om individuele betalingsvormen uit te sluiten.

2. Bij betaling vindt de verzending pas plaats als het factuurbedrag volledig op de rekening van de K & K Petfood GmbH is ontvangen.

3. Bij de verzending ontstaan bijkomende verzendkosten die overeen komen met onze verzendkostenlijst.

§ 6 Levering

1. De K & K Petfood GmbH levert in Nederland, Frankrijk, Belgie en Luxemburg.

2. Producten, die op voorraad zijn, komen binnen 1-5 werkdagen naar de verzending.

3. De K & K Petfood GmbH heeft het recht op een deellevering, zover een deellevering na afweging van zijn interesses de consument op te leggen is. Er ontstaan geen extra kosten daardoor voor de consument.

§ 7 Gevaarovergang

1.  Bij consumenten wordt het gevaar van een toevallige teloorgang en een toevallige achteruitgang van de verkochte producten ook bij een verzendingskoop met de overdracht van de producten aan de consument overgedragen.

2. Als de consument in vertraging van de aanname is, geldt hetzelfde wat betreft de overdracht.

§ 8 Verwijzing op het recht van retour voor de consument

- herroepingsrecht

U hebt het recht, binnen veertien dagen zonder genoemde reden dit contract te herroepen. De herroepstermijn ligt bij veertien dagen vanaf de dag dat u of een van u genoemde derde, die niet de coureur is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht te eisen, moet u ons (K & K Petfood GmbH, Ackerstrasse 4, 19348 Perleberg, Nederland, telefoon: 085-7332020, mail: info@vriesvoer.nl) door een eenduidige verklaring (bijv. een per post gestuurde brief of een mail) over u besluit, om dit contract te herroepen, op de hoogte stellen. Om dat te doen kunt u het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken; dit is echter geen eisen.

Om de herroepingstermijn te behalen is het voldoende als u de verklaring over het eisen van het herroepingsrecht voor afloop van het herroepingstermijn verstuurt.

- herroepingsgevolgen

Als u het contract herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die ontstaan zijn doordat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering gekozen heeft), onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag, op welke de verklaring over u herroeping van dit contract bij ons is ontvangen, aan u terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze, die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, behalve als er uitdrukkelijk iets anders met u werd afgesproken; onder geen omstandigheden worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gesteld. Wij mogen de terugbetaling weigeren tot dat wij de producten weer hebben ontvangen of tot dat u een bewijs heeft voorgelegd dat u de producten heeft verstuurd, afhankelijk ervan wat eerder wordt voldaan.

U bent verplicht om de producten onmiddellijk en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte heeft gesteld, aan de K & K Petfood GmbH (Ackerstrasse 4, 19348 Perleberg, Deutschland) terug te sturen of in te leveren. De termijn is behaald als u de producten voor afloop van de termijn van veertien dagen heeft verstuurd.

U draagt de onmiddellijke kosten van de retour van de producten. De kosten worden op maximaal rond de EUR 10,00 geschat. U bent alleen dan verplicht om een eventueel waardeverlies van de producten te betalen, als dit waardeverlies op een niet noodzakelijke omgang met u ter toetsing van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de producten terug te voeren is.

- einde van de verwijzing op het recht van retour

§ 8a Herroepingsformulier voor de consument

(Als de consument het contract wil herroepen, kan hij dit formulier invullen en terugsturen.)

Aan K & K Petfood GmbH, Ackerstrasse 4, 19348 Perleberg, Duitsland, telefoon: 085-7332020, mail: info@vriesvoer.nl

Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de koop van de volgende producten (*)/de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam consument
Adres consument
Handtekening consument (alleen in het geval van een verklaring op papier)
Datum

(*)doorstrepen wat niet van toepassing is.

§ 8b Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten op afstand

-       voor een levering van producten, die niet vooraf gemaakt zijn en waarvan de productie een individuele keuze of bepaling door de consument was,
-       voor een levering van producten, die duidelijk aan de persoonlijke behoeftes van de consument aangepast zijn,
-       voor een levering van producten, die snel over datum gaan (bijv. vriesvoer) of waarvan het uiterste houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden,
-       voor een levering van producten, die vanwege gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor een retour, zodra hun afdichting na levering verbroken werd, evenals
-       voor een levering van producten, als deze na levering vanwege hun natuur onafscheidelijk met andere goederen vermengd werden.

§ 9 Garantie / Schade bij levering

1. De geleverde producten kunnen minimaal van de online afgebeelde producten verschillen. Het wordt op § 2 nr. 1 zin 2 van deze algemene voorwaarden verwezen.

2. Als producten met duidelijke schade door het transport geleverd worden, dan moet de consument de gebreken zo snel mogelijk bij de coureur aangeven en onmiddellijk contact met de K & K Petfood GmbH en/of het bedrijf Vriesvoer opnemen. Het missen van een declaratie heeft voor de wettelijke aanspraken van de consument en hun doorvoering, vooral voor de garantierechten van de consument geen consequenties. U helpt echter de K & K Petfood GmbH hun aanspraken tegenover de vrachtwagenchauffeur of de transportverzekering  geldig maken te kunnen.

Declaraties van producten en/of schade bij transport moet de consument zich aan:

Firma Vriesvoer
K & K Petfood GmbH
Ackerstrasse 4
19348 Perleberg
Deutschland

Tel.-Nr. Nederland: +49 – 3 87 63 06 99 40
E-Mail: info@vriesvoer.nl
richten.

3. Consumenten hebben de keuze, of de declaratie door verbetering of vervanging plaats moet vinden. De K & K Petfood GmbH heeft het recht de aard van de gekozen declaratie te weigeren als deze alleen met kosten mogelijk is, die buiten redelijke verhoudingen staan, en de andere aard van declaratie zonder wezenlijke nadelen voor de consument voldaan kan worden.

4. Als de declaratie mislukt, kan de consument in principe naar zijn keuze een reductie van de declaratie (vermindering) of het ongedaan maken van het contract (aftreding) evenals een schadevergoeding eisen. Bij slechts irrelevante gebreken heeft de consument – met afweging van de interesses van beide partijen - geen recht op een aftreding van het contract. Als de consument schadevergoeding kiest in plaats van declaratie, dan gelden de aansprakelijkheidsbeperking volgens § 10 van deze algemene voorwaarden.

5. De termijn van garantie voor de consument ligt bij twee jaar na levering van de producten.

§ 10 Aansprakelijkheidsbeperking

1. Bij een licht onachtzame schending van plicht is de aansprakelijkheid gereduceerd op de aard van het product voorziende, contract kenmerkende, onmiddellijke gemiddelde schade. Dit geldt ook bij licht onachtzame schending van plicht door de wettelijke vertegenwoordiger of assistent voor uitvoering of vervulling van de K & K Petfood GmbH. De K & K Petfood GmbH is niet aansprakelijk in het geval van licht onachtzame schending van plicht van irrelevante contractverplichtingen. Zij is echter wel aansprakelijk voor een schending van relevante contractgerelateerde rechtsposities van de consument. Relevante contractgerelateerde rechtsposities zijn dergelijke, die het contract aan de hand van de contractinhoud en –doeleind aan de consument hoort toe te staan. De K & K Petfood GmbH is voorts aansprakelijk voor de schending van verplichtingen, door welke de rechtmatige uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk wordt en de koper op hun inachtneming mag vertrouwen.

De voorafgaande aansprakelijkheidsbeperkingen betreffen geen aanspraken van consumenten vanuit een productaansprakelijkheid. Verder gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen niet bij kwaadaardigheid, bij schending van relevante contractgerelateerde plichten evenals bij K & K Petfood GmbH toe te schrijvende lichaams- en gezondheidsschade of bij een verlies van leven van de consument.

Voor de aanspraken van de consument gebaseerd op de garanties gelden de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen naar mate van het § 10 nr. 2 van deze algemene voorwaarden.

2. Indien de K & K Petfood GmbH wat betreft de producten of delen van dezen een toestands- en/of houdbaarheidsgarantie heeft aangegeven, is de K & K Petfood GmbH ook in het kader van de garantie aansprakelijk. Voor schade, die op een missende gegarandeerde toestand of houdbaarheid gebaseerd is, maar zich niet onmiddellijk op de producten voordoet, is de K & K Petfood GmbH alleen dan aansprakelijk, als het risico van een dergelijke schade helder door de toestands- en houdbaarheidsgarantie gedekt is.

3. De K & K Petfood GmbH is alleen voor eigen inhoud op de website van hun webwinkel aansprakelijk. Indien door links toegang tot andere websites mogelijk is, is de K & K Petfood GmbH voor de daar geplaatste vreemde inhoud niet aansprakelijk. Zij maakt de vreemde inhoud niet haar eigen. Als de K & K Petfood GmbH van een rechtsstrijdige inhoud op externe websites te weten komt, zal zij de toegang tot deze pagina’s onmiddellijk blokkeren.

§ 11 Forfaitaire schadevergoeding

1. Bij schending van de plicht van de consument kan de K & K Petfood GmbH 15 % van de waarde van de order als schadevergoeding eisen. De consument is echter toegestaan om te bewijzen dat een minder ernstige of helemaal geen schade is ontstaan. Het tegenbewijs is voor de consument uitdrukkelijk toegelaten.

2. Indien de consument een bevestigde bestelling wil annuleren, kan de K & K Petfood GmbH 15 % van de verkoopwaarde voor de kosten, die door de verwerking van de order zijn ontstaand, en voor een wegvallende winst eisen. De consument is echter toegestaan om te bewijzen dat een minder ernstige of helemaal geen schade is ontstaan.

3. Voor elke aanmaning na begin van een vertraging kan de K & K Petfood GmbH EURO 3,00 als vergoeding van de onkosten eisen.

§ 12 Gegevensbescherming

1. Consumentengegevens worden met inachtneming van relevante bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming („Bundesdatenschutzgesetz“) en de Duitse telemediawet („Telemediengesetz”) door de K & K Petfood GmbH opgeslagen en verwerkt. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gevraagd om de bestelling af te kunnen handelen, behalve, de consument wenst aanvullende service-dienstverleningen.

2. De consument geeft toestemming, dat zijn persoonsgerelateerde gegevens voor de uitvoering van het zakelijke doel van de K & K Petfood GmbH verkregen, verwerkt en gebruikt worden.

3. De K & K Petfood GmbH geeft geen persoonsgerelateerde consumentengegevens aan derde. Uitgesloten daarvan zijn dienstverleningspartners, die voor een cantractvoltooing een overdracht van de gegevens eisen. In deze gevallen is de hoeveelheid van de overgedragen gegevens beperkt op het noodzakelijke minimum.

4. De consument heeft het recht op inlichting evenals het recht op aanpassing, blokkering en wissen van zijn opgeslagen gegevens. De consument kan te allen tijde het wissen van zijn gegevens vergen. Hij heeft voorts het recht te allen tijde inlichting over de stand van zijn opgeslagen gegevens te vragen via de mail: info@vriesvoer.nl. Indien wettelijke of contractuele retentie eisen het wissen uitsluiten, worden de gegevens geblokkeerd.

5. De persoonlijke gegevens van de consument worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld, vooral niet voor doeleinden wat betreft marketing of markt- of opinieonderzoek verspreid.

§ 13 Slotbepalingen

1. Taal van het contract is Nederlands.

2. Dit contract en de gehele wettelijke relaties van de partijen zijn onderhevig aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). Bij consumenten, die het contract niet voor beroepsmatige of zakelijke doeleinden afsluiten, gelden deze rechtskeuze alleen in zover, als de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen door de wet van het land, in welk de consument gewoonlijk verblijft, ontnomen wordt.

3. Het rechtsgebied is, in zover wettelijk geldig, Perleberg in Duitsland.

4. Indien enkele bepalingen van dit contract niet geldig zijn of worden of een leemte vertonen, blijven de overige bepalingen hiervan onaangetast.Starthulp voor een begin met BARF

U wilt in de toekomst Uw trouw viervoeter volgens de BARF-methode voeden, maar U weet niet precies hoe?? meer...

Nieuw, onze Barfcalculator

Zo berekent u makkelijk de verhoudingen en de wekelijkse hoeveelheden die uw hond nodig heeft! meer...

Veelgestelde vragen

Wenst u nadere informatie over de - op de diersoort afgestemde - voeding van honden of katten? meer...


Wij zijn op Facebook te vinden
Bekijk onze Facebook pagina. meer...