Verwijzing op het recht van retour voor de consument

Herroepingsrecht

U hebt het recht, binnen veertien dagen zonder genoemde reden dit contract te herroepen. De herroepstermijn ligt bij veertien dagen vanaf de dag dat u of een van u genoemde derde, die niet de coureur is, de laatste producten in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht te eisen, moet u ons (K & K Petfood GmbH, Ackerstrasse 4, 19348 Perleberg, Nederland, telefoon: 085 - 7732020, mail: info@vriesvoer.nl) door een eenduidige verklaring (bijv. een per post gestuurde brief of een mail) over u besluit, om dit contract te herroepen, op de hoogte stellen. Om dat te doen kunt u het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken; dit is echter geen eisen.

Om de herroepingstermijn te behalen is het voldoende als u de verklaring over het eisen van het herroepingsrecht voor afloop van het herroepingstermijn verstuurt.

Herroepingsgevolgen

Als u het contract herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die ontstaan zijn doordat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering gekozen heeft), onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag, op welke de verklaring over u herroeping van dit contract bij ons is ontvangen, aan u terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betalingswijze, die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, behalve als er uitdrukkelijk iets anders met u werd afgesproken; onder geen omstandigheden worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gesteld. Wij mogen de terugbetaling weigeren tot dat wij de producten weer hebben ontvangen of tot dat u een bewijs heeft voorgelegd dat u de producten heeft verstuurd, afhankelijk ervan wat eerder wordt voldaan.

U bent verplicht om de producten onmiddellijk en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte heeft gesteld, aan de K & K Petfood GmbH (Ackerstrasse 4, 19348 Perleberg, Deutschland) terug te sturen of in te leveren. De termijn is behaald als u de producten voor afloop van de termijn van veertien dagen heeft verstuurd.

U draagt de onmiddellijke kosten van de retour van de producten. De kosten worden op maximaal rond de € 10,- geschat. U bent alleen dan verplicht om een eventueel waardeverlies van de producten te betalen, als dit waardeverlies op een niet noodzakelijke omgang met u ter toetsing van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de producten terug te voeren is.

 

Herroepingsformulier voor de consument

Als de consument het contract wil herroepen, kan de consument onderstaand formulier invullen en opsturen.

Aan: K & K Petfood GmbH, Ackerstrasse 4, 19348 Perleberg, Duitsland, telefoon: 085 - 7332020, mail: info@vriesvoer.nl

Bij dezen herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract over de koop van de volgende producten (*)/de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam consument
Adres consument
Handtekening consument (alleen in het geval van een verklaring op papier)
Datum

(*) doorstrepen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten op afstand.

-       voor een levering van producten, die niet vooraf gemaakt zijn en waarvan de productie een individuele keuze of bepaling door de consument was,
-       voor een levering van producten, die duidelijk aan de persoonlijke behoeftes van de consument aangepast zijn,
-       voor een levering van producten, die snel over datum gaan (bijv. vriesvoer) of waarvan het uiterste houdbaarheidsdatum snel overschreden zou worden,
-       voor een levering van producten, die vanwege gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor een retour, zodra hun afdichting na levering verbroken werd, evenals
-       voor een levering van producten, als deze na levering vanwege hun natuur onafscheidelijk met andere goederen vermengd werden.Starthulp voor een begin met BARF

U wilt in de toekomst Uw trouw viervoeter volgens de BARF-methode voeden, maar U weet niet precies hoe?? meer...

Nieuw, onze Barfcalculator

Zo berekent u makkelijk de verhoudingen en de wekelijkse hoeveelheden die uw hond nodig heeft! meer...

Veelgestelde vragen

Wenst u nadere informatie over de - op de diersoort afgestemde - voeding van honden of katten? meer...


Wij zijn op Facebook te vinden
Bekijk onze Facebook pagina. meer...